Welke soorten dementie zijn er?

Er zijn tot wel 50 verschillende vormen en soorten dementie. Afhankelijk van de soort dementie komt de ziekte op een andere manier tot uiting. Dit is afhankelijk van welk onderdeel van de hersenen door de dementie wordt aangetast. Hieronder vindt u een selectie van de verschillende soorten dementie en een korte toelichting over deze vorm van dementie.

Ziekte van Alzheimer    

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Bij deze vorm van dementie krijgt men moeite met gesprekken volgen, dingen onthouden en beslissingen nemen.

> Lees verder over Alzheimer


Vasculaire dementie   

Vasculaire dementie is ook een vorm van dementie die vaak voorkomt. Mensen met deze diagnose hebben moeite met denken, spreken en concentreren. Vaak hebben zij ook last van hart- en vaatziekten.

> Lees verder over vasculaire dementie


Frontotemporale dementie (FTD)

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak voorkomt bij mensen met een jongere leeftijd. De motoriek en het praten wordt lastiger.

> Lees verder over frontotemporale dementie


Ziekte van Pick     

De ziekte van Pick lijkt op frontotemporale dementie. Door deze ziekte kan het gedrag, de emoties of de persoonlijkheid van iemand gaan veranderen. Iemand die lijdt aan deze vorm van dementie is vaak heel onvoorspelbaar, ongeremd en kan situaties lastig inschatten.

> Lees verder over de ziekte van Pick


Lewy-body dementie  

Éen van de andere soorten dementie is Lewy-body dementie. Wanneer iemand lijdt aan Lewy-body dementie kan deze persoon verschijnselen van Parkinson vertonen. Denk hierbij aan trillende lichaamsdelen, stijfheid en een andere manier van lopen.


Syndroom van Korsakov (officieel géén dementie)

Bij het syndroom van Korsakov heeft iemand een ernstig tekort aan vitamine B1. Vaak heeft deze persoon last van geheugenverlies en vertelt hij of zij verzonnen verhalen.


Creutzfeldt-Jakob 

Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame hersenziekte. De hersencellen sterven in een snel tempo af waardoor iemand moeite krijgt met bewegen en praten.


Posterieure Corticale Atrofie (PCA)    

Posterieure Corticale Atrofie (PCA) is een zeldzame vorm van dementie. Door deze ziekte wordt iemands visueel vermogen aangetast waardoor iemand niet goed meer ziet en moeilijk dingen kan herkennen.


Mild Cognitive Impairment (MCI) 

Iemand met een milde cognitieve stoornis heeft matige problemen met dingen onthouden. Daarnaast kunnen er nog andere hersenfuncties beschadigd zijn, zoals het langetermijngeheugen. Vaak kan iemand met deze diagnose nog zo goed als normaal functioneren.


Huntington    

Huntington is een erfelijke vorm van dementie die vaak voorkomt bij jonge mensen. Iemand die lijdt aan deze ziekte heeft vaak last van psychiatrische stoornissen en kan uiteindelijk problemen krijgen met slikken.