Thuis blijven wonen met dementie 

Het kan! Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Driekwart van hen woont gewoon thuis. Vanuit de overheid wordt thuis blijven wonen met dementie gestimuleerd, simpelweg omdat er onvoldoende plek is in de verzorgingshuizen om deze steeds groter wordende groep ouderen op te kunnen vangen. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende jaren helaas nog harder gaan toenemen. Met de juiste zorg en begeleiding van de Dementiespecialist kunt u verantwoord thuis blijven wonen.

Dementie en thuis wonen

Feiten & Cijfers

0%

van de 75+'ers

wil thuis blijven wonen
0%

van de mensen met dementie

woont thuis
0%

van de mensen met dementie

is 85 jaar of ouder

Achtergrond

Mensen met dementie die thuis blijven wonen vormen een kwetsbare groep ouderen. Zij hebben een hoger risico op sociaal isolement en eenzaamheid.

Toch is thuis blijven wonen met dementie velen ook de beste oplossing, thuis is immers de plek die u kent en waar u zich veilig voelt. Voor mensen met dementie een erg belangrijke factor voor het ziekteverloop. Daarnaast heeft u thuis vaak een vast dag- en nachtritme en een structuur waar u zich aan wilt houden. Verhuizen naar een nieuwe, onbekende woonruimte kan zorgen voor desoriëntatie, verwarring en onzekerheid. Ook als partner wilt u vaak zo lang mogelijk samen blijven en voor uw levensgezel zorgen. Het perspectief om bij opname in een verpleeghuis of andere woonvorm van elkaar te worden gescheiden, schrikt logischerwijs enorm af.

Thuis blijven wonen met dementie dankzij hulp van de Dementiespecialist

Dementiespecialist is onderdeel van Standby thuiszorg en heeft al sinds eind jaren 90 veel cliënten met dementie mogen ondersteunen. Om nog beter voor mensen met dementie te kunnen zorgen is de Dementiespecialist in het leven geroepen, met speciaal opgeleide zorgverleners die zich volledig richten op het ondersteunen van mensen met dementie. Wij zien dat thuis blijven wonen juist voor hen heel belangrijk is. Voor cliënten met dementie is een bekende, veilige omgeving en een vaste structuur van groot belang.

Reguliere thuiszorg versus de thuiszorg van Dementiespecialist

Vaak biedt de reguliere thuiszorg in het beginstadium van dementie nog een oplossing door korte zorgmomenten in te vullen. Wanneer de reguliere thuiszorg niet meer genoeg is voor de persoon met dementie of als de druk op de mantelzorger te groot wordt, wordt een verpleeghuis vaak als de enige oplossing gezien. Wij merken dat wij dan pas worden ingeschakeld om de cliënt intensieve thuiszorg te verlenen en om de mantelzorger lucht te geven.

Maar wij willen er juist ver vóór het crisismoment voor de persoon met dementie en de familie zijn. Sterker nog, in de praktijk kunnen wij juist dan voor veel cliënten en mantelzorgers een oplossing bieden om een crisis te voorkomen. Onze zorgverleners gaan actief meerdere uren per dag, meerdere dagen per week, soms wel enkele jaren lang met de persoon met dementie aan de slag om hem of haar naast de nodige zorg ook te blijven prikkelen en terug te halen naar momenten waar hij of zij goede herinneringen aan heeft. Onze zorgverleners worden echt onderdeel van uw familie en ondersteunen zowel de persoon met dementie als de omgeving om de zorglasten te verminderen.

Wij zijn met de Dementiespecialist het alternatief voor de reguliere thuiszorg, wanneer korte zorgmomenten niet meer voldoen en in een latere fase ook voor een verpleeghuis. Wij kunnen er voor zorgen dat u, uw partner of ouder zo lang mogelijk thuis kan blijven in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving bieden zorg tot wel 24 uur per dag.

Als mantelzorger staat u er niet alleen voor

De specialisten op het gebied van dementie helpen u graag verder.

Kom in contact